Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info


Aleix Plademunt, Juan Diego Valera, Roger Guaus

39,0 cm x 59,0 cm
12 pàgines
Edició de 3.000
Tiratge offset rotatiu

Disseny de Ca l'Isidret Edicions
Imprès prop de Barcelona

Publicat l'octubre de 2012
ISBN 978-84-615-9488-7

4 euros

Add to cart


Imatges preses al voltant de Ca l'Isidret a Sant Martí Sarroca - Images shot around Ca l'Isidret in Sant Martí Sarroca - Imágenes tomadas alrededor de Ca l'Isidret en Sant Martí Sarroca.


EDICIÓ ESPECIAL

Aleix Plademunt, Juan Diego Valera, Roger Guaus
+
Fotografia original 27 cm x 35,5 cm signada i numerada
Edició de 50
BN baritat - BW fiber print

60 euros

Add to cart