Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +infoMOVIMIENTOS DE SUELO

GROUND MOVEMENTS

Aleix Plademunt, Juan Diego Valera, Roger Guaus

16,5 cm x 23,5 cm
192 pàgines
Edició de 12 exemplars numerats i signats
Tiratge digital

Català - English - Español

Disseny de Ca l'Isidret Edicions
Imprès a Barcelona

Publicat el maig de 2011

SOLD OUT


De què serveix que tres fotògrafs viatgin junts a l'Argentina sense un propòsit fotogràfic concret? Movimientos de suelo té la pretensió inicial de ser un treball basat només en el registre massiu de tota mena d'experiències i situacions a partir del simple fet de viatjar per fer fotografies.

What is the point of three photographers travelling to Argentina without a specific photographic objective? The initial aim of the project, Ground Movements, was the mass registration of all kinds of experiences and situations stemming from the simple act of travelling to take photographs.

¿Para qué sirve que tres fotógrafos viajen juntos a Argentina sin un propósito fotográfico concreto? Movimientos de Suelo tiene la pretensión inicial de ser un proyecto basado solamente en el registro masivo de todo tipo de experiencias y situaciones a partir del simple hecho de viajar para hacer fotografías.