Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info
THE HUB

Roger Guaus

12 cm x 30 cm
48 pàgines
21 imatges
Edició de 600 exemplars
Tiratge offset

Disseny de Roger Guaus i Estudi Bicoté
Imprès a Barcelona

Publicat el juny de 2013
ISBN 978-84-941484-0-8

SOLD OUT

 


Un hub és un centre d'interconnexió que en la seva accepció en el camp de les xarxes informàtiques implica, per definició, la col·lisió. La proposta ofereix al lector aquesta possibilitat de col·lisió, convidant-lo, a partir del gaudi del conjunt d'imatges, a participar amb els seus propis conflictes i contradiccions.

A hub is an interconnecting centre, which, in the field of computer networks, implies, by definition, collision. The project offers the reader this chance of collision, inviting them, via their enjoyment of the images, to participate with their own conflicts and contradictions.

Un hub es un centro de interconexión que en su acepción en el campo de las redes informáticas implica, por definición, la colisión. La propuesta ofrece al lector esta posibilidad de colisión, invitándole, a partir del deleite del conjunto de imágenes, a participar con sus propios conflictos y contradicciones.