Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +infoMOVIMIENTOS DE SUELO
+
Aleix Plademunt, Juan Diego Valera, Roger Guaus

Publicat conjuntament amb Temple

16,3 cm x 23,3 cm
208 pàgines, 160 imatges en blanc i negre
18 llibrets en una capsa de cartró
Tiratge en Risografia

Disseny de Pierre Hourquet
Imprès a París

ISBN 978-84-941484-1-5
Publicat el juliol de 2014

Edició standard de 45 exemplars
SOLD OUT

Edició de COL·LECCIONISTA de 15 exemplars
DISPONIBLE

Movimientos de Suelo + és una reinterpretació del treball Movimientos de Suelo publicat per Ca l'Isidret Edicions l'any 2011 /// Movimientos de Suelo + is a reinterpretation of the work Movimientos de Suelo published by Ca l'Isidret Edicions in 2011.