Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +infoLABORATORI

Alessandro Calabrese
Nacho Caravia
Roger Guaus
Reinis Lismanis
Aleix Plademunt
Dani Pujalte
Estela Sanchis
Laura Torres Bauzà
Juan Diego Valera

36 pàgines
35 imatges en blanc i negre
22,7 cm x 32,6 cm
Tiratge offset
Edició de 300 exemplars

Disseny d'Estudi Bicoté
Imprès a Impremta Daví, Vic

Publicat l'abril de 2015
ISBN 978-84-941484-3-9

18 euros

Add to cart

Laboratori és un projecte fotogràfic realitzat per nou autors durant una estada de quatre dies a Ca l'Isidret treballant sota el concepte i significat de laboratori entès com a lloc de recerca i experimentació. Aquesta publicació recull algunes de les interpretacions obtingudes.

Laboratori is a photographic project created by nine authors during four days at Ca l'Isidret. Borne from a desire to work under the concept of laboratorium as a space for research and experimentation, this publication gathers some of the obtained interpretations.