Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +infoJO VOLIA SER FOTÒGRAF

I WANTED TO BE A PHOTOGRAPHER
YO QUERÍA SER FOTÓGRAFO

Roger Guaus

770 pàgines
386 imatges en blanc i negre
12,3 cm x 20,5 cm
Impressió digital

Edició de 50 exemplars numerats i signats
(EDICIÓ COL·LECCIONISTA de 5 exemplars)

Disseny de Pierre Hourquet i Roger Guaus
Imprès a Barcelona

Publicat el setembre de 2016
ISBN 978-84-941484-5-3

SEGONA EDICIÓ
90 euros

Add to cart

Jo volia ser fotògraf és un recull de gairebé quatre centes fotografies que Roger Guaus ha realitzat entre els anys 2005 i 2016. Aquesta selecció és el testimoni del treball que l'autor ha dut a terme per arribar a ser fotògraf. El títol Jo volia ser fotògraf sorgeix a partir d’un treball seu anterior, L’inassolible (Ca l’Isidret Edicions, 2012), on Roger Guaus manifestava “Jo vull ser fotògraf” sobreimprimint el text en un autoretrat. A partir d’aquest desig de ser fotògraf, ja sigui ara un objectiu assolit o bé un anhel inassolible, haurà de ser el lector qui doni el sentit final a la sentència “Jo volia ser fotògraf” que dona nom al treball.

EDICIÓ COL·LECCIONISTA

JO VOLIA SER FOTÒGRAF
Roger Guaus

28,5 cm x 47 cm
+ caixa de tela negra i paper (ed 5)
+ set de fotografies originals 28 x 42 cm (5 sets de fotografies disponibles)

+info


Jo volia ser fotògraf, I wanted to be a photographer
, is a collection around four hundred photographs that Roger Guaus has taken between 2005 and 2016. This selection is the testimony of the work that he has accomplished to be a photographer. The title I wanted to be a photographer comes up from a previous work, L’inassolible, The unreachable, (Ca l’Isidret Edicions, 2012) where the author stated « I want to be a photographer » overprinting this text on his self-portrait. From the wish to be a photographer, being a fulfilled goal or an unattainable desire, the reader will give the final sense to the sentence « I wanted to be a photographer » that gives title to this work.

Jo volia ser fotògraf, Yo quería ser fotógrafo, es una compilación de casi cuatrocientas fotografías que Roger Guaus ha realizado entre los años 2005 y 2016. Esta selección es el testimonio del trabajo que ha llevado a cabo el autor para llegar a ser fotógrafo. El título Yo quería ser fotógrafo surge a partir de su trabajo anterior, L'inassolible, Lo inalcanzable (Ca l'Isidret Edicions, 2012) donde el autor manifestaba "Yo quiero ser fotógrafo" con un texto sobreimpreso en un autorretrato. A partir de este deseo de ser fotógrafo, ya sea ahora un objetivo alcanzado o bien un anhelo inaccesible, tendrá que ser el lector quien dé el sentido final a la sentencia "Yo quería ser fotógrafo" que da nombre al trabajo.