Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +infoMORISHITA

森下
Aleix Plademunt

2016 pàgines
2016 imatges en blanc i negre
18,7 cm x 27,9 cm
Impressió digital

Edició de 13 exemplars numerats i signats

Sobrecoberta de Jun Tsunoda
Disseny d'Aleix Plademunt
Imprès a Barcelona

Publicat el febrer de 2017
ISBN 978-84-941484-6-0

SOLD OUT

Morishita és caminar, recerca, reconeixement i inventari d’un moment de la meva vida que transcorre al Japó entre el 14 d’octubre de 2015 i el 12 de gener de 2016 a l’edat de 35 anys.

森下での時間は、私にとって人生の歩みであり、探究であり、気づきであり、そしてインデックスでもある。
日本で過ごしたのは2015年10月14日から2016年1月12日までで、私が35歳の頃だった。

Morishita is a walk, a search, a recognition and an inventory of a period of time in my life which took place in Japan between October 14th of 2015 and January 12th of 2016, when I was 35.

(Aleix Plademunt, 2017)