Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info

 

MAGDALENA LLATSE SASTRE
Manolo Guaus

Idea original de Roger Guaus

64 pàgines
16,5 x 27,5 cm
Impresió offset

Diseny de Pierre Hourquet
Imprès a Barcelona

Publicat l'octubre de 2019
ISBN 978-84-121090-1-6

25 euros

Add to cart

Magdalena Llatse Sastre és una selecció de fotografies que Manolo Guaus (1910-2006) va fer a la seva dona Magdalena Llatse Sastre (1913-2009). Amb aquest llibre Roger Guaus ret homenatge a la seva àvia. Totes les fotografies van ser preses durant les dècades dels anys quaranta i cinquanta.

+ + +

Magdalena Llatse Sastre is a selection of photographs by Manolo Guaus (1910-2006) to his wife, Magdalena Llatse Sastre (1913-2009). With this book, Roger Guaus pays homage to his grandmother. All the photographs were taken during the forties and fifties.