Ca l'Isidret Edicions

TOTES les edicions | Edicions per a COL·LECCIONISTES | Maquetes | +info
ALL the editions | Editions for COLLECTORS | Dummies | +info

 

JO EM DIC
YO ME LLAMO
MY NAME IS

Roger Guaus

628 pàgines
13,0 x 21,5 cm
Impresió digital

Edició de 50 exemplars numerats i signats

Diseny de Roger Guaus
Imprès a Barcelona

Publicat el febrer de 2020
ISBN 978-84-121090-3-0

80 euros

Add to cart

JO EM DIC és una llista de totes les combinacions conegudes dels meus possibles cognoms si els meus avantpassats haguessin pogut escollir posar com a primer cognom als seus descendents el cognom del pare o el cognom de la mare indistintament.

+ + +

YO ME LLAMO es una lista de todas las combinaciones conocidas de mis posibles apellidos si mis antepasados hubiesen podido escoger dar como primer apellido a sus descendientes el apellido del padre o el apellido de la madre indistintamente.

+ + +

MY NAME IS is a list of all the known combinations of my possible surnames if my ancestors had been able to choose to give to their children the father's surname or the mother's surname interchangeably as the first surname.